Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 4. 12. - 10. 10. 2023

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

4.12

pondelok

 

17.00

+ Mikuláš, Mária, Štefan, Anna, Alex, Anna

5.12

utorok

  17.00

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený                                                             

+ Anton, Štefan, Ján           

6.12

streda 

myrovanie

 17.30

 Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca,               arcibiskup lykijskej Myry. 

                                                                                     na úmysel darcu                                                           

7.12

štvrtok


17.00

+ Ján Sokola 

8.12

piatok 

prikázaný sviatok 

voľnica

myrovanie

17.30 

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

za farnosť

9.12

sobota

 

 8.00

+ Mikuláš, Helena, Mikuláš

 

10.12

nedeľa

  

 

 

 

10:30

28. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.  hl.3

                                                              * Valentína, Štefan, Braňo s rod., Natália s rod., Klaudia s rod.

Oznamy Festival duchovnej piesne v cerkvi - kláštore (info plagát)       ●       Knižný kalendár - 3€         ●        plagát plagátový - 1€      ●      Zimný tábor do GMC Bárka Juskova Voľa (info plagát) 

        

 

                           

                                  Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

 

           6.12    Náš otec svätý arcibiskup Mikuláš Divotvorca    16.00

                                                                                * Mikuláš Feduš

                                                                                     myrovanie

              8.12        Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.       16.00

                                                        myrovanie

               + Jozef, Helena, Helena, Pavol, Michal, Valéria, Jozef, Ján, Margita a ost. z rod. Závackej

                 10.12      28. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  hl.3        9.00                   

                                                                                      za farnosť