Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 10. 6. - 16. 6. 2024

                 

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

10.6

pondelok

 18.00 

          Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.                               + Ján Sokol + panychída        

11.6

utorok

 17.00na úmysel darcu

slovenská sv. liturgia

12.6

streda 

 

 18.00

                  + Štefan Fabián  + panychída                                                                              

13.6

štvrtok

sviatosť zmierenia od 17.30 18.00

                           nemám úmysel                                                                                         

pomazanie chorých po sv. liturgii

14.6

piatok 

pôst od mäsa


17.00

+ z rod. Noskovej a Bukovej

                          slovenská sv. liturgia                                                                         

Moleben k Božskému srdcu

        15.6

sobota

 

 9.00

                   Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.                                                             

+ Mikuláš a Miroslav Hriňovi + panychída

16.6

nedeľa

   

 

 

10:30

4. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  hl.3             

za farnosť

Oznamy:    

         Národný týždeň charity - info plagát na nástenke    •     modlitebná knižka Hospody pomiluj - Pane zmiluj sa - cena 6€       •     Dar: Diana Rowland - 100€ 

              

                             Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

 

 

 

 
 

    

16.6

9.00

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI .  hl.3    

+ z rod. Heleny Fedorkovej 

Oznamy: