Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 8. 8. - 14. 8. 2022

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

8.8

pondelok

 

 18.00

+  Štefan Kačmar 

9.8

utorok

  18.00              Svätý apoštol Matej.                                                                            + Ivan Fedorko - týždňová sv. liturgia 

10.8

streda 

 

 

 18.00

      + Štefan, Ján, Ján, Mária, Michal, Helena       

11.8

štvrtok

  18.00

+ z rod. Patorajovej - Štefan, Anna, Ján, Mária 

12.8

piatok

pôst od mäsa

       

        

 18.00

 + Mária 

13.8

sobota

 

 

8.00

 

Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista                                               

 + Emil Fenďa    

 

14.8

nedeľa

  

 

 

8.00

10.45

10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI. 

slovenská sv. liturgia -  * Miroslava - poďakovanie za 40 rokov života                         cirkevnoslovanská sv. liturgia - za farnosť

Oznamy  

●    upratovanie podľa rozpisu   ●   zbierka pre potreby spoločenstva na dokončenie obnovy cerkvi - 10€ na člena domácnosti zo stálym príjmom. Od februára do septembra 2022   ●    Hlavná púť v Litmanovej od 6 - 7. 8. 2022 - info plagát      ●     20 - 21. 8 - Odputová slávnosť v Ľutine - plagát na nástenke       ●        2. a 3. ohlášky: Richard Sokol -  Tatiána Mikitová 

 

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

      

 

14.8          10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI        9.20

+ z rod. Hnátovej