Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 26. 9. - 2. 10. 2022

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

26.9

pondelok

 

 17.00

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.                                                                                                                                                                    + Anton, Anton, Anna, Peter, Anna

27.9

utorok

  17.00+ Štefan, Mária, Emil, Helena, Vasiľ, Anna, Ján a ost. z rod. Orlovskej

28.9

streda 

 

 

 17.00

    Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón.                                                                             + Mária, Štefan, Mária, Mikuláš, Ján, Mikuláš, Anna      

29.9

štvrtok

  17.00

+ Michal Knap 

30.9

piatok

pôst od mäsa

       

  

    

 8.00

 + Štefan  

1.10

sobota

myrovanie 

 

 

8.00

 

15.15  

POKROV - PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA.                                                             

             uzdravenie Štefana Hriňu                                                                                 

 Sv. manželstva so sv. liturgiou - Dávid a Stanislava

 

2.10

nedeľa

  

 

 

10:30

 

17. nedeľa po Päťdesiatnici. 

cirkevnoslovanská sv. liturgia za farnosť

         

Oznamy  

 ●      ●     upratovanie podľa rozpisu     ●     zbierka pre potreby spoločenstva na dokončenie obnovy cerkvi - 10€ na člena domácnosti zo stálym príjmom. Od februára do septembra 2022       ●     3. ohlášky - Dávid Tkáč, Stanislava Petrišinová        ●       predplatné Misionár na rok 2023 -  21€ v cene je kalendár (do konca októbra)       ●        predplatné časopisu SLOVO na rok 2023 - 27€ (do konca októbra)      ●      kalendár zo SLOVA cena 2€ (do 30 októbra)         ●       DAR:

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

       

1.10       POKROV - ochrana Presvätej Bohorodičky    9:30 

    myrovanie 

           + Mária Arendáčová       

         2.10             17. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI hl. 8           9:00

            + z rod. Hriceňákovej