Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 6. 2. - 12. 2. 2023

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

6.2

pondelok

 

 17.00

+  Mikuláš, Marta Sivuľkovi, Michal, Helena Leškovi

7.2

utorok

  17.00

* Margita 

8.2

streda 


17.00

+ Mária, Andrej, Vasiľ, Miloš, Mikuláš, Ján, Ján

9.2

štvrtok

 17.00

Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána                                              + Ján, Karol, Verona, Michal, Mária 

10.2

piatok

pôst od mäsa

       


 8.00

+ Mária Drabišinová

11.2

sobota

 

 8.00

 Mäsopôstna sobota - prvá zádušná       

 

12.2

nedeľa

  

zbierka na podporný fond

 

8.00

10:45

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA   hl. 3                                                       

slovenská sv. liturgia - za farnosť                                                                            cirkevnoslovanská sv. liturgia -  * Helena, Mária, Štefan, Valika, Jozef, Martin s rod., Lucia s rod.               

Oznamy 

 ●     upratovanie podľa rozpisu     ●    ponuka púte do Sv. Zeme z farnosti Šarišské Jastrabie - na nástenke       ●    kúrenie a spotreba plynu elektiny v chráme - obliekať sa a šetriť s elektrinou   ●    

                             Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

 

 11.2                   Mäsopôstna sobota - prvá zádušná                16:00

 

 

12.2                        MÄSOPÔSTNA NEDEĽA   hl. 3                9:30

                                                         +  Helena, Ján Hnátovi  

                                                    zbierka na podporný fond