Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 17. 1. - 23. 1. 2022

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

17.1

pondelok

 

 16.30

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký                                                                                                                              + Štefan, Mária, Jozef a ost. z rod.

18.1

utorok


 

 16.30  + Štefan Kačmar        

19.1

streda

stacionár 

10.00 

             * rod. Sekeráková                                                                                

20.1

štvrtok

 16.30

+ Michal, Mária, Michal, Anna, Karol, Veronika

21.1

piatok

pôst

 

16.30            + Alžbeta Hriňová                            

22.1

sobota

 

   16.30

  liturgia s platnosťou na nedeľu                                                                                       + Štefan Orlovský

 

23.1

nedeľa

  

 

 

 

8.00

 

10.45

35. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI. hl. 2                                                                                                                                                                                                                               slovenská sv. liturgia - za farnosť 

cirkevnoslovanská sv. liturgia* Ján, Galina, Jaroslav, Ivan a Ján s rod.          

 

Oznamy    ●      upratovanie podľa rozpisu     ●      max. 50 osôb na sv. liturgii (očkovaný a prokonaný). Neočkovaný môžu byť len na sv. zmierenia + prijímanie, ale nie na sv. liturgii       ●      Stretnutie z deťmi tento týždeň bude v piatok po sv . liturgii, liturgie vo sviatky a nedele sú povinné 

                   

                   Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

      

             9.1      35. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.   9.30

                                                                  + z rod. Michala Liščinského