Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 5. 6. - 11. 6. 2023

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

5.6

pondelok

 

 18.00

                    + Mária, Peter                                                       

Začiatok petro-pavlovského pôstu.

6.6

utorok

  18.00

* poďakovanie za 60 rokov života - Viera Knapová

7.6

streda 


 

18.00
   + Štefan, Michal, Anna, Helena, Michal, Mária, Anna + panychída                                                                                        Moleben k Božskému srdcu       

8.6

štvrtok

myrovanie  

18.00

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.                                         

* Jaroslav, Vlasťo s deťmi, Svetlana, Ján, Kvetoslava, Kristián             

Eucharistický sprievod okolo chrámu  

9.6

piatok

 

       

pôst od mäsa 

 18.00+ Emil, Mária, Emil

10.6

sobota

 

 8.00

na úmysel darcu

 

11.6

nedeľa

  

 

 myrovanie

 

8.00

10:45

2.NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. hl.1                                                                                                                                                                                              slovenská sv. liturgia - za farnosť                                                                      cirkevnoslovanská sv. liturgia - * Milan, Marika, Adrián, Dávid

Oznamy 

  ●     Letné stretnutia detí a mládeže v Juskovej Voli (info plagát)    ●    3. 7 - výlet športový areál Liptov - cena 10 alebo 15€ podľa vybraného bálíčka - info u mňa            

                           

                             Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

                      

8.6     Slávnostná poklona prečistým tajomstvám

                               tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.     16.30

            + Jozef, Sidónia Arendáčovi 

                                                           myrovanie, eucharistická poklona s požehnaním                                                                                                                                         

11.6    2.NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   9.30

   + Oľga, Andrej