Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 16. 5. - 22. 5. 2022

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

16.5

pondelok

 

 16.00

+ Emil Fenďa

17.5

utorok


časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke 

18.00     + Michal, Helena Leškovi  

18.5

streda 

 

časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke 

18.00 

ZAKONČENIE POLOVICE PÄŤDESIATNICE.  

+ Michal, Oľga, Cyprián, Peter, Marta, Helena                                                                                       

19.5

štvrtok

časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke
18.00

       + Mária           

20.5

piatok

pôst od mäsa

                           


 17.30

+ Štefan 

           slovenská sv. liturgia           

21.5

sobota

 

 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.      

 

22.5

nedeľa

  

                            

 

 

8.00  10.45

                                                   NEDEĽA o slepom hl. 5

cirkevnoslovanská sv. liturgia  - za farnosť     

 slovenská sv. liturgia - na úmysel darcu  

Oznamy  

●      upratovanie podľa rozpisu      ●     zbierka pre potreby spoločenstva na dokončenie obnovy cerkvi - 10€ na člena domácnosti zo stálym príjmom. Od februára do septembra 2022    ●     stretnutie deti po sv. liturgii bude v piatok       ●      púť do Krakova - Sanktuária B. milosrdenstva - 21. 5 - program je na nástenke      ●     púť do sv . zeme - ponuka na plagáte (termín 14. 6 - 21. 6.2022)     ●    ponuka letných stretnutí v Juskovej Voli pre deti a mládež - info plagát    ●      zbierka na kvety - dávať Ľubke Hriňovej      ●       1. Ohlášky sv. manželstva Michal Pánik a Júlia Buková

                   

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

      

        22.5              Nedeľa o slepom       9.30

             * Mario a Natália s rod