Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 8. 4. - 14. 4. 2024

                 

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

8.4

pondelok

 18.00 

+ Mária, Štefan, Mikuláš, Anna

9.4

utorok

 15.00

+ Štefan, Mária, Ján, Mária a ost, z rod.

10.4

streda 

 

 

 

 18.00

+ Helena Kovaľová 

11.4

štvrtok

  18.00

+ Štefan, Mária, Peter, Zuzana, Aftanás, Helena

12.4

piatok 

pôst od mäsa

17.00 + Peter, Michal, Mikuláš, Zuzana, Mikuláš

13.4

sobota

 

 

8.00

na úmysel darcu

 

14.4

nedeľa

   

 

 

10:30

3. NEDEĽA PO PASCHE - O MYRONOSIČKÁCH

(za farnosť)

Oznamy:    

                                                                                            ●   Pozdrav Christos Voskrese užívame od Nedeľe Paschy do 8. mája   ●

 

Prajem Vám, požehnanú a radostnú Paschu – CHRISTOS VOSKRESE!           

  

        

                             Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

                  

                                                   Pascha 2024

 

Deň

ČAS

Hajtovka

25.3

16.00

ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE.  

prikázaný sviatok

za farnosť           myrovanie

28.3

18.30

Veľký štvrtok

Strasti – utiereň Veľkého piatku

29.3

pôst

 

16.30

Veľký piatok

prikázaný sviatok

Veľká  večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Zbierka na Boží hrob            Adorácia pri hrobe

 

31.3

 

7.00

Svätá a veľká nedeľa Paschy

Utiereň vzkriesenia  +  požehnanie jedál

                                    Liturgia + myrovanie                                        

* Martina Arendáčová, Mário, Alexander, Mário, Adrián, Katarína

 

1.4

 

8.00

Svetlý pondelok

prikázaný sviatok

    sv.  Liturgia  + obchod okolo cerkvi s čítaním evanjelií                          

* Miroslav, Peter, Peter s rod., Slavo s rod.

7.4

9.00

Tomášova Nedeľa – Nedeľa B. milosrdenstva

                                          * Mária a Michal Liščinský

14.4

9.00

3. nedeľa po Pasche – o myronosičkách   hl. 2      

+ Helena, Mária, Ján  (rod. Hriceňáková)      

21.4

9.00

4. nedeľa po Pasche – o porazenom   hl. 3      

zbierka seminár I.     * Ján

 

Oznamy:  ●    Pozdrav Christos Voskrese          používame od Nedeľe Paschy do 8. mája      ●     Voľnica: 5. 4

Prajem Vám, požehnanú a radostnú Paschu – CHRISTOS VOSKRESE!