V poslednú májovú nedeľu, ktorá pripadla na 26. mája v našom spoločenstve šesť našich malých členov prijalo prvýkrát živého Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína. V sobotu prijali sviatosť zmierenia.

P1060334

Slávnosť sa začala slávnostným sprievodom v fary.

P1060363

Po príchode do chrámu si naši prvoprijímajúci si obnovili svoje krstné sľuby.

P1060373

P1060378

Pred samotnou svätou liturgiou svoju vieru v Ježiša Krista vyjadrili pripnutím seba ( ovečky) na nástenku k Dobrému pastierovi Ježišovi.

P1060395

Potom nasledovala slávnostná svätá liturgia, do ktorej sa aktívne zapájali aj samotné prvoprijímajúce deti. Čítali čitanie apoštola a prednášali prosby do jekténie.

P1060434

P1060426

P1060445

P1060437

P1060435

Na záver sa v krátkej modlitbe poďakovali Bohu za jeho veľkú lásku. Rodičom za výchovu a starostlivosť a kňazovi za vedenie v spoznávaní Ježiša Krista.

SAM_0382

P1060518

P1060534

naspäť