21. apríla sa v našej farnosti udiala veľká udalosť. Po mnohých rokoch medzi nás zavítal náš arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Jeho pastoračná návšteva bola spojená s posviackou interiéru nášho obnoveného chrámu, ktorý bol obnovený v rámci projektu z EÚ. Slávnosť sa začala slávnostným sprievodom z fary za účasti kňazov z okolitých farností, ale aj kňazov, ktorí tu v minulosti pôsobili. V cerkvi bol otec Vladyka privítaný miestnymi veriacimi.

IMG_0150Po privítaní sa začala liturgická slávnosť posviackou nového oltára, ikonostasu, zariadenia a vnútorného priestoru.

IMG_0192Nasledoval obrad obliekania a po ňom samotná archijerejská svätá liturgia.

IMG_0316Po skončení slávenia eucharistie otec Vladyka dostal od veriacich ako prejav vďaky ikonu patróna chrámu sv. veľkomučeníka Demetera.

IMG_03320Potom sa všetci pozvaní hostia presunuli do miestneho kultúrneho domu, kde slávnosť pokračovala spoločným obedom. O 16 - tej hodine sa k pozvaným hosťom pripojili miestni veriaci a nasledovalo vystúpenie folklórnych  súborov z Údola a okolitých obcí.

IMG_03670Tento veľký a nádherný deň vyvrcholil spoločným agapé, ktoré trvalo skoro do polnoci.

naspäť