Ani rekonštrukcia nášho chrámu sv. Demetera nebola prekážkou na vykonanie duchovnej obnovy o Božom milosrdenstve, ktorá sa uskutočnila v nedeľu dňa 22. januára 2012.

Sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva– sr. M. Faustyna Olszewska a sr. M. Tymotea Čandová prišli z Nižného Hrušova na naše pozvanie, aby povzbudili prítomných nádejou plynúcou z posolstva milosrdenstva. Veriacim sa prihovorila sr. Tymotea, ktorá je rodáčkou z našej farnosti a – zatiaľ - jediná gréckokatolíčka v tejto kongregácii.

Jej svedectvo i príhovor počúvali s veľkým dojatím všetci prítomní. V chráme bol počas troch dní umiestnený aj putovný obraz Milosrdného Ježiša, ako vidieť na priložených fotografiách.

naspäť