Historia

Filia Hajtowka od dawnych czasów stanowi część parafii Udol (Údol). Sama miejscowość została założona na przełomie XIV i XV wieku. Najstarsza wzmianka pisemna o miejscowości pochodzi z l427 roku i znajduje się w spisie portalnym Stolicy Szaryskiej. Miejscowość zbudowali mieszkańcy miejscowości z sołtysem Hajtom. Należała do majątku Plawecz (Plaveč).

W bliżej niewyjaśnionych okolicznościach w 2 połowie XV wieku albo na początku XVI wieku mieszkańcy z miejscowości wyprowadzili się i miejscowość przestała istnieć. W l56l roku miejscowość była zupełnie wyludniona. Kolejne zasiedlenie miejscowości nastąpiło prawdopodobnie pod koniec XVI albo początkiem XVII wieku. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, rybołóstwem w rzece Poprad, albo wypalaniem wapna.

Od roku l888, gdy miejscowość liczyła 288 mieszkańców, ich ilość z każdym rokiem spadała. Obecnie miejscowość Hajtowka liczy 79 mieszkańców.

W miejscowości prowadzono bogate życie religijne, które było od dawnych czasów nieodłączną częścią życia tutejszych mieszkańców. Według spisu ludności z 1921 roku, w miejscowości było 151 grekokatolików i 43 rzymskokatolików. Obecnie według spisu ludności z 2011 roku w miejscowości mieszka 50 grekokatolików i 16 rzymskokatolików, którzy spotykają się w miejscowym kościele grekokatolickim poświęconym świętu Narodzenia Przeświętej Bogurodzicy.

Kościół ten zaczęto budować na podstawie zezwolenia Urzędu Biskupiego w Preszowie (Prešov) w 1865 roku. Zbudowany został w 1872 roku w tradycyjnym stylu wschodniosłowackich barokowo – klasycystycznych kościołów z okresu 1770-1830. W 1932 roku został wyremontowany. W dniu 5 września 1933 roku uderzył w niego piorun, co spowodowało uszkodzenie wieży.

Kościół został odnowiony w 1936 roku i przy jego odnowie została zbudowana nowa wieża. W 1963 roku został znów wyremontowany i podłączony do sieci elektrycznej. Kościół jest jednonawowy z półokrągłym prezbiterium, oraz zachodnią przebudowaną wieżą. Wyposażenie wewnętrzne pochodzi z okresu budowy kościoła.

W 2005 roku dzięki staraniom ówczesnego zarządcy parafii mgr Jána Frandofera oraz wierzących filii w Hajtowce zostało odnowione wnętrze kościoła i wyremontowany ołtarz z ikonostasem.