Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 19. 4. - 25. 4. 2021

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

19.4

pondelok

 

17.30

+ Mária Murcková 

20.4

utorok

 

17.30   

+ Anna Šimová         

21.4

streda

 

17.30

* Michal Pľučinský ml, Martina, Mário, Markus   

22.4

štvrtok

  17.30 

+Margita, Michal, Ján, Mária, Mikuláš, Anna   

23.4

piatok

 

 voľnica

17.30

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

*Ján, Róbert, Zlatica

24.4

sobota

 

17.30

+ Alžbeta Hriňová 

 

25.4

nedeľa

 

 

 

 

8.00

10.45

4.NEDEĽA PO PASCHE -

o porazenom

starosl. sv. liturgia

slovenská sv. liturgia

Oznamy     

•       verejné slávenie sv. liturgií je od 19. 4 možné. Počet veriacich na sv. lit. je limitovaný v chráme na max 25 osôb        •        sv. zmierenia a sv. pomazania chorých vysluhujem na požiadanie, alebo pravidelne pol hodinu pred sv. liturgiou počas bežného dňa    •     Ohlášky: Sv. manželstva chcú prijať Martin Spišiak ml. a Kristína rod. Rindošová. Modlite sa za tento pár.      •     liturgie v sobotu sú s platnosťou na nedeľu      •     pozdrav CHRISTOS VOSKRESE používame až do 12. 5 – streda pred Nanebovstupením Pána •  chrám je otvorený pre možnosť osobnej modlitby každý deň.  •    Dary : Michal Pľučinský (40) – 30€, z krstu Mareka Šlampiaka ml. – 88€, z pohrebu Štefana Orlovského -  76€, dary na Paschu pre potreby spoločenstva od 30.3 – 330€, Dary od hrobu – 540€. Jubilantovi, darcom a všetkým Vám vyprosujem MNOHAJA A BLAHAJA LITA.  

 

OHLÁŠKY:

PRE HAJTOVKU

Oznamujem Vám že sv. manželstva chcú prijať: PAVOL NOSEK syn rodičov Pavla a Anny rod. Blaščákovej, bývajúci v Hajtovke a Mgr. Erika Hutníková dcéra rodičov Jána a Renáty rod. Kužmovej bývajúca v Oreskom. Ohlášky vyhlasujem 4. 4, 11.4, 18. 4 na liturgiách v Hajtovke a aj na tejto internetovej stránke. Kto vie o prekážke, ktorá by im bránila v prijatí sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom Úrade v Údole.  

PRE ÚDOL: 

Oznamujem Vám, že sv. manželstva chcú prijať MARTIN SPIŠIAK syn rodičov Martina a Dany rod. Kovaľovej bývajúci v Údole  a Kristína Rindošová dcéra rodičov Dušana a Juliány rod. Zrelokovej, bývajúca v Plavnici. Ohlášky vyhlasujem 11.4, 18. 4, 25.4 na sv. liturgiách v Údole a na tejto internetovej stránke. Kto si je vedomý prekážok ktoré by im bránili v uzatvorení sv. manželstva, nech to oznámi na farskom úrade v Údole.

Modlite sa za oba snúbenecké páry.

 

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

             23. 4    Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj      16.00

                                                                                              + Anna, Anton Noskovi

24. 4              + Mária Hriceňáková - ročná sv. lit          8.00

25.4            4. nedeľa po Pasche – o porazenom      9.20

⁎ Svetlana s rod.