7Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 21. 10 -  27. 10. 2019

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

21.10

pondelok

 sviatosť zmierenia od 16.30 

17.00

 +  Štefan, Mikuláš, Alexej, Anna, Ján, Terézia a ost. z rod. Kovaľovej    

22.10

utorok

 

 

8.00 + Verona Buková

23.10

streda

 

sviatosť zmierenia od 16.30

17.00Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.    + Ján Sovík 
Moleben k Presvätej Bohorodičke

24.10

štvrtok

sviatosť zmierenia od 16.00
17.00 +  Michal, MiroslavMoleben k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi                                            

25.10

piatok

 

sviatosť zmierenia od 16.00

17.00+ Emil Soroka
Moleben k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi V. Hopkovi 

26.10

sobota

 

 za farnosť

 9.00 

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

27.10

nedeľa

 

za farnosť

   

10.00                

20. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICi. Odpustová slávnosť patróna nášho chrámu sv. Veľkomučeníka Demetera Myromvonného.

myrovanie + obchod okolo chrámu s čítaním sv. evanjélií 

Oznamy:    ●          upratovanie  ako zvyčajne           ●           Prosba o pomoc - zbierky na výmenu strechy 7€ na mesiac na člena farnosti zo stálym príjmom - do konca tohto roku 2019           ●           vo štvrtok príde o. Peter Kijovský a v piatok o. Pavol Sirotňák           ●         Hramoty na Dušičky nahlásiť v sakristii            ●           Zbierka na kvety na Odpustovú slávnosť            ●         Predplatné SLOVO - 16€ do 10.11 v cene je aj kalendár na rok 2021, kalendár 2020 cena 1,5€, MISIONÁR - 13€ v cene je kalendár - nahlásiť do 3.11.          ●              v nedeľu 27. 10 sa posúva čas                     

                           

                               Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

 

 

27.10      20. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICi.  Hl. 3       8.00

                                      zdr. a B. požehnanie rod. Antona Noseka