7Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 12. 8 -  18. 8. 2019

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

12.8

pondelok

 

18.00

 + Mikuláš, Anna, Michal, Mária             

13.8

utorok

Odovzdanie sviatku Premenenia Pána

 

18.00 + Mária, Mária, Ján

14.8

streda

 Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky

18.00+ Mikuláš, Helena a ost. z rod. Hriňovej , Kravčákovej a Leškovej

15.8

štvrtok

 
prikázaný sviatok

myrovanie

svätenie bylín

18.00

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY.    

                za farnosť                                                            

16.8

piatok

 

18.00Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. 

Štefan Kovaľ

17.8

sobota

 

 8.00 

+ Daniel, Helena

18.8

nedeľa

 

 

10.30                

10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICi Hl. 1 

           za farnosť                                                      

Oznamy:   ●          upratovanie  ako zvyčajne          ●          Prosba o pomoc - zbierky na výmenu strechy 7€ na mesiac na člena farnosti zo stálym príjmom          ●          ponuka letných stretnutí mládeže a detí v Juskovej Voli - info plagát               ●          Odpust v Ľutine - 16 -17. 8 - info plagát                           

                           

                               Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

15. 8    ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY.                                                                          myrovanie       Svätenie bylín                                                                                                                                                             ZBP rod. Nosková ml.                                    16.30

18.8     10. nedeľa po Päťdesiatnici                                          9.00

                                                                        rod. Nosková