Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 18. 10. - 24. 10. 2021

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

18.10

pondelok

 

 17.00

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.                                                                                      + Michal Kormaník 

19.10

utorok

 

 

 17.00+ Ján Dornič

20.10

streda

 

17.00 

+ Igor Fenďa 

21.10

štvrtok

  17.00

+ Mária Murcková

22.10

piatok

pôst od mäsa

 

slovenská sv. liturgia         

 

17.00+ Ladislav, Oľga, Štefan, Helena, Anna Šimová a ost. z rod. Tomášovej a Miklušovej                       

23.10

sobota

 

 8.00

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.                                                                                                                                           + Alžbeta Hriňová - ročná sv. lit.     

 

24.10

nedeľa

  

 zbierka na Misie

 

8.00

10.45

22. nedeľa po Päťdesiatnici

 hl. 5  

staroslovienská sv. liturgia - za farnosť  (iba očkovaný)   

slovenská sv. liturgia - * Štefan, Helena (režim OTP)

Oznamy     ●       upratovanie  ako zvyčajne       ●      môžete prinášať hramoty na “Dušičky”         ●         Časopis SLOVO príspevok na rok 2022 - 17€ (pri odbere nad 11 ks na farnosť). V cene je aj kalendár na rok 2023.       ●         zbierka na výzdobu cerkvi počas ODPUSTU       ●      knižný kalendár na rok 2022 cena 3€ - nahlásiť do dnes 17. 10.2021    ●      Stretnutie z deťmi po sv. liturgii nedude ale liturgia v piatok zostáva v piatok     ●     Dary: Margita Fedoreková rod. Knapová - 100€, Mária Kačmarová (90 r.) - 50€

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

             

                          24.10        22. nedeľa po Päťdesiatnici    5.hl    9.20