7Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 27. 1 -  2. 2. 2020

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

27.1

pondelok

 

17.00

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. 

+ Anna, Štefan, Mikuláš, Ľubo, Vladimír

28.1

utorok

  

17.30+ Slavomír, Ján, Mária, Štefan, Anna, Ján, Dušan a ost. z rod. Sedlárovej a Tengiovej

29.1

streda

 

 17.00

+ Štefan, Mária, Ján, Mária, Štefan, Anna

30.1

štvrtok


17.30Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján  Zlatoústy.                                                                                                 * Štefan, Mária, Adriána s rod., Ľubo s rod.       

31.1

piatok

slovenská sv. liturgia

 17.00

* Róbert, Ján, Zlatica, Dominik, o. Gjovanni                       

1.2

sobota

 

 8.00 

Predprazdenstvo sviatku Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista.                                                                        

za štastný pôrod a narodenie zdravého bábetka

2.2

nedeľa

 

za farnosť

 

10.30               


NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI. STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. hl. 1                                        myrovanie, požehnanie sviec

Oznamy:           ●           upratovanie  ako zvyčajne            ●            stretko s deťmi na fare po liturgii                      

                           

                    Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

 

 

30.2  Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.   16.00                                                                                                 * Anna Nosková st.

2.2        NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI  Hl. 1      9.00

             STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA.                                                                                              + Klementína