Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 21. 9. - 27. 9. 2020

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

21.9

pondelok

 

 

 

18.00

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža.                                                  

           + Štefan, Helena                  

22.9

utorok

 

 

 18.00+ Verona Kokindová

23.9

streda

 sviatosť pomazania chorých po liturgii (do 70 r.)

    18.00                   

           + Mikuláš Fabián                

24.9

štvrtok


 
    18.00Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.                

+ Oľga Perháčová 

25.9

piatok

 sviatosť pomazania chorých po liturgii (nad 70 r.)

  18.00
 +Verona Buková

26.9

sobota

 

 

 8.00

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.                                 + Anna Knapová – ročná sv. liturgia

27.9

nedeľa

 

 za farnosť 

 

 8.00

10.45 

17. NEDEĽA  PO PÄŤDESIATNICI.    hl. 8

          staroslovienska sv. liturgia                                                                 

slovenská sv. liturgia

Oznamy:    ●  ●             upratovanie  ako zvyčajne          ●          dodržiavať aktuálne hygienické odporúčania - platia zásady ako na začiatku pandémie - liturgie budú dve každú nedeľu - slovenská a staroslovienská (skôr pre starších), liturgia v nedeľu a prikázaný sviatok môže byť na Váš úmysel      

                           

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

                            

27. 9        17. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.       Hl. 8    9.30

                                                          + Mikuláš, Mária, Ján   (Mária Fedušová)