Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 26. 7. - 1. 8. 2021

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

26.7

pondelok

sv. zmierenia od 17.00 

18.00

+ Štefan, Mária Sokolovi 

27.7

utorok

 

sv. zmierenia od 17.00 

18.00

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. 

+ Oľga Perháčová  

28.7

streda

sv. zmierenia od 17.00 

17.00

 

+  Ján Sovík 

 

29.7

štvrtok

sv. zmierenia od 17.00 18.00 

 Michal, Mária 

30.7

piatok

pôst od mäsa

 

 sv. zmierenia od 17.00

18.00             * členovia arcibratstva sv. ruženca                                                                 

po liturgii eucharistická poklona s požehnaním

31.7

sobota

 

 18.00

                             liturgia s platnosťou na nedeľu                                                               

Ján, Mária, Ján, Michal, Pavol, Štefan, Alžbeta, Štefan     

 

1.8

nedeľa

 

 

 

8.00

10.45

10. nedeľa po Päťdesiatnici

cirkevnoslovanská sv. liturgia - za farnosť

slovenská sv. liturgia -  poďakovanie za 50 rokov života Štefan, Božena Petrišinovi

 

Oznamy    ●    upratovanie  ako zvyčajne    ●  dodržiavať aktuálne hygianické odporúčania     ●    7 - 8. august Odpust na hore ZVIR    ●    21 - 22. august - odpust v Ľutine     ●     Dar: rod. Dorničová - 30€

 

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

   

 

                          1.8        10. nedeľa po Päťdesiatnici  Hl. 1       9.20

                                                                             + z rod. Hriceňákovej