Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 13. 9. - 19. 9. 2021

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

13.9

pondelok

 

 16.00

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. 

+ Oľga Perháčová

14.9

utorok

pôst od mäsa

 

 myrovanie

 18.00

POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM.                                                                                                                    na úmysel darcu

15.9

streda

 

18.00 

 Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.                                                                               + Mikuláš Fabián 

16.9

štvrtok

  18.00

+ Mária, Štefan, Mikuláš 

17.9

piatok

pôst od mäsa

 

         

 

17.00                   + Ján Fedorko                        

18.9

sobota

 

 18.00

                                                                             liturgia s platnosťou na nedeľu                                                                                        + Alžbeta Hriňová      

 

19.9

nedeľa

  

 

 

10.30

 

17. nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa po povýšení sv. kríža     hl. 8  

cirkevnoslovanská sv. liturgia - za farnosť

Oznamy     ●       upratovanie  ako zvyčajne      ●       dodržiavať aktuálne hygianické odporúčania        ●      DARY:  arcibratstvo sv. ruženca 70€      ●        Oznam pre pútnikov do PO: odchod autobusu zo Sulína je o 4.00, miesto odchodu z Údola je zastávka na hlavnej ceste o 4.15

 

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovky

liturgia s platnosťou na utorok

13.9  POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM.    17.30

myrovanie

+ Mikuláš, Klementína

14.9  pôst od mäsa

                             12.9        17. nedeľa po Päťdesiatnici    8hl    9.00