7Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 30. 3 -  5. 4. 2020

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

30.3

pondelok

 


 

zdr. a B. požehnanie Mário s rod., Natália s rod.    ( rodičia) 

31.3

utorok

 

 + Verona Buková + panychída                 (deti s rod.)  

1.4

streda

 

pôst od mäsa

   + Štefan, Anna, Štefan, Mária +                                         panychída                      (Valentína a Štefan Sokolovi)


2.4

štvrtokzdr a B. požehnanie . František, o. Dominik a o. Ľubo                            (Zlatica Lešková)          

3.4

piatok

pôst od mäsa

končí sa veľký pôst a začína pondelkom Veľký týždeň

 

 Prvý piatok mesiaca apríl                                 

            arcibratstvo sv. ruženca

liturgia je neverejná

4.4

sobota

 

 8.00

                 Lazarová sobota

+ Anton Nosek                                 (Anna Nosková)       

5.4

nedeľa

 

za farnosť

liturgia sv. Bazila Veľkého

 

             9.00  

KVETNÁ NEDEĽA

                       požehnanie ratolestí

 liturgia je za celú farnosť neverejná

 

Oznamy:          Zvesti máte vo svojich poštových schránkach       ●            upratovanie  ako zvyčajne                 ●                 Sme v období Veľkého 40 denného pôstu. Stredy a piatky bez mäsa. zdržať sa hlučných zábav a konať skutky kajúcnosti - modlitba a milodary  (nezištné skutky lásky v prospech blížnych)             ●              liturgie sú každý deň (v bežný deň a nedeľu) ale neverejné            ●             chrám je pre verejnosť - na krátke stíšenie sa a krátku modlitbu otvorený         ●       v prípade akýchkoľvek  otázok som Vám k dispozícii - 0911811193, farnostudol@gmail.com     

                           

                    Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

                            

5.4                KVETNÁ NEDEĽA         

                (liturgia je za farnosť v Údole - neverejná o 9.00)