Program bohoslužieb a oznamy farnosti Údol od 7. 6. - 13. 6. 2021

                         

dátum

oznam

ČAS liturgie

úmysel

7.6

pondelok

 

18.00

+ Igor Fenďa 

8.6

utorok

 

18.00

+ Emil, Mária, Emil, Ján, Mária   

9.6

streda

 

18.00

+ Mária Knapová

10.6

štvrtok

 

18.00 

+ Ján Dornič

11.6

piatok

voľnica

myrovanie

 

 

15.00

18.00

   

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.  Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

staroslov.  na úmysel darcu

              slov  ⁎ Peter               

12.6

sobota

 

 

18.00

Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.

+ Štefan Arendáč a ost . z rod.

 

13.6

nedeľa

 

 

 

 

 

8.00

10.45

3. nedeľa po Päťdesiatnici

 

cirkevnoslovanská sv. liturgia

za farnosť

 

slovenská sv. liturgia

* Patrik, Richard, Silvia, Ingrid s rodinami, rodičia

Oznamy     

 Farské oznamy:       •       verejné slávenie sv. liturgií je možné. Počet veriacich na sv. lit. je limitovaný podľa aktuálneho stavu chorobnosti. Ak dôjde k zmenám budú ohlásené v oznamoch, takťiež budú uverejnené na našej internetovej stránke        •        sv. zmierenia  vysluhujem na požiadanie, alebo pred sv. liturgiou počas bežného dňa       •     chrám je otvorený pre možnosť osobnej modlitby každý deň•    Dary: mlad. Rešetárovi – 150€, Anna Jančišinová (95 rokov) – 50€, Helena Hriňová (80 rokov) – 50€, Mikuláš Pružinský (70 rokov) – 50€. Za tieto dary Pán Boh odmeň!  Jubilantom, mladomanželom a všetkým Vám vyprosujem.   MNOHAJA A BLAHAJA LITA.

 

                                Program bohoslužieb filiálky Hajtovka

   11.6   Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.  16.30

                                                                     + Anna, Anton Noskovi    (r. Nosková)

                                                                                                  myrovanie

                                    13.6        3. nedeľa po Päťdesiatnici  Hl. 2      9.20

                                                                    + Mikuláš, Veronika a ost z rod. Fedušovej